Wija Internet Services Hoogersmilde

Algemene voorwaarden

  • Op al onze, met leveranciers en afnemers, gesloten overeenkomsten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. De Algemene voorwaarden zijn overhandigd aan ondergetekende en akkoord bevonden.
  • De klant staat er voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemming tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. De klant zal Wija Digital marketing/Internet Services alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
  • Een abonnement wordt afgesloten voor een minimale periode van één jaar met een opzegtermijn van drie maanden. Wordt het abonnement niet met inachtneming van de opzegtermijn schriftelijk beëindigd, dan wordt het automatisch verlengd met een periode van één jaar. Lees hier onze gehele algemene voorwaarden van Wija Internet Services BV

Contact

Rijksweg 236
9423 PH Hoogersmilde

T: +31 (0)592 459 380
E: info@wija.nl

Diensten

Services

Image

© 2022 Wija Koers Internet Services - all rights reserved.